Kasowanie z jednej tabeli z uwzględnieniem relacji

Czasami jest taka sytuacja, że trzeba skasować rekordy z jednej tabeli ale trzeba zachować pewne relacje.

W przykładzie poniżej mamy dwie tabele category_person, category i musimy się pozbyć rekordów z pierwszej z nich ale z uwzględnieniem wartości pola z drugiej.

DELETE
  category_person
FROM
  category_person,
  category
WHERE
  category_person.person_id = 1
  AND
  category.type = 'admin'
  AND
  category_person.category_id = category.category_id
;

1 thought on “Kasowanie z jednej tabeli z uwzględnieniem relacji

Comments are closed.