Wyliczanie wieku przy zapytaniu sql

Czasami przydaje się mieć policzony wiem już przy wyciąganiu danych z bazy. Ten przykład pokazuje jak to zrobić na podstawie daty urodzenia zapisanej w bazie.

SELECT
...
YEAR( CURRENT_DATE( ) ) - YEAR( data_urodzenia ) AS WIEK
...
FROM
...

Oczywiście to jest jeden z przykładów zastosowania operacji na datach ale sądzę, że bardzo praktyczny.