Określanie płci na podstawie imienia w zapytaniu sql

Ciekawostką jest to, że w języku polskim można z dużym prawdopodobieństwem określić płeć osoby na podstawie imienia. Tu mamy przykład jak to zrobić już podczas pobierania danych z bazy.

SELECT
...
IF( lcase( substr( imie, -1 ) ) = 'a', 'K', 'M' ) AS PLEC
...
FROM
...

3 thoughts on “Określanie płci na podstawie imienia w zapytaniu sql

  1. Każde polskie żeńskie imię kończy się na a. Tego zdania brakuje mi w artykule.

  2. Dodałbym też, że żadne męskie imię (polskie) nie kończy się na ‚a’.

  3. W 1995 roku wydano „Słownik imion współcześnie w Polsce używanych”. Rada Języka Polskiego powołuje się na tę publikację.
    Wbrew uproszczonej opinii – wymienia imiona męskie kończące się na „a” – np. Bonawentura, Sawa, Kosma oraz imiona żeńskie kończące się na inna niż „a” literę – np. Salome, Inez.
    Dla robótki licealnej – algorytm obleci, ale przed poważnym projektem – radzę sięgnąć do tej publikacji

Comments are closed.