Funkcje do pokazywanie i ukrywania elementów

function Show(idik){
	ob = document.getElementById(idik);
	ob.style.display = ` `;
}

function Hide(idik){
	ob = document.getElementById(idik);
	ob.style.display = `none`;
}