Backup bazy danych w Postgresql

Backup pojedynczej bazy wraz z danymi:

pg_dump -C -f dump.sql -o -v dana_baza

Backup wszystkich baz wraz z danymi:

pg_dumpall > dump_all.sql

Przywracanie całej baz:

psql -f dump_all.sql szablon

1 thought on “Backup bazy danych w Postgresql

  1. Rozbudowana wersja:
    pg_dump –format=c -v –encoding=utf-8 –disable-triggers –username=nazwa_uzytkownika nazwa_bazy –host=adres_serwera –port=5432 > backup_$(date +%F)_example-database.backup.gz

    pg_restore -c -O -v –username=nazwa_uzytkownika –host=adres_serwera –port=5432 –dbname=nazwa_bazy backup_2012-03-19_example.backup
    cat backup.20120417.sql| psql -U nazwa_uzytkownika -h adres_serwera -p 5432 nazwa_bazy

Comments are closed.