Hello World w Javie

public class hello_world {

	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("Hello World!");
	}

}

Kompilacja

javac hello_world.java

Uruchomienie

java hello_world

2 thoughts on “Hello World w Javie

  1. Nie wszystko musi być wielkie i skomplikowane. Czasami brakuje tych najprostszych przykładów.
    Ten może akurat nie jest bardzo wyszukany ale miał być pierwszym z cyklu.

Comments are closed.