FCKeditor w Zend Framework

Mój sposób integracji FCKeditor z Zend Framework.


Katalog z FCKeditorem jest w /public/js/fckeditor i tam jest plik .htaccess z zawartością:

RewriteEngine off

Poza tym jest zrobiony katalog /public/images/editor dla zdjęć i innych plików ładowanych z edytora i ten katalog musi mieć prawa 777.

I teraz konfiguracja w pliku /public/js/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/config.php
należy zmienić:
[sourcecode lang=”php”]
$Config[„Enabled”] = true ;
$Config[„UserFilesPath”] = „/images/editor/” ;
$Config[„UserFilesAbsolutePath”] = str_replace($_SERVER[„SCRIPT_NAME”],””,$_SERVER[„SCRIPT_FILENAME”]) . $Config[„UserFilesPath”] ;
[/sourcecode]

W pliku /public/index.php
[sourcecode lang=”php”]
require_once „../public/js/fckeditor/fckeditor.php”;
[/sourcecode]

Gdy to wszystko zrobimy to wystarczy w kontrolerze wpisać:
[sourcecode lang=”php”]
$oFCKeditor = new FCKeditor(„editor”) ;
$oFCKeditor->BasePath = „/js/fckeditor/”;
$fck = $oFCKeditor->CreateHtml();
$this->view->editor = $fck;
[/sourcecode]

a w widoku:
[sourcecode lang=”php”]
< ?=$this->editor; ?>
[/sourcecode]

i już gotowe.