Przełączanie url repozytorium svn

Gdy repozytorium wędruje na inny serwer trzeba to zaaktualizować w kopiach roboczych. Ale jak to zrobić?
Oto rozwiązanie:

svn switch --relocate svn://old.example.pl/trunk svn://new.example.pl/trunk