Pakowanie i rozpakowanie plików

rozpakowanie

tar -zxvf filename.tar.gz

pakowanie

tar -czf files.tar.gz *.txt
tar czf filename.tar.gz directory

rozpakowanie

gunzip filename.gz

pakowanie

gzip -d filename
gzip -d filename.gz