Jak ustalić wersję php, mysql, apache i nie tylko?

Kiedyś musiałem wyświetlić nieco statystyk o aplikacji i środowisku w którym pracuje i napisałem taką klasę.


Może się komuś przyda.
[sourcecode lang=”php”]
< ?php class Version { public static function getDateApplicationVersion() { return "2008-09-11 11:10:00"; } public static function getApplicationVersion(){ return "0.1.217"; } public static function getPhpVersion(){ return phpversion(); } public static function getZendFrameworkVersion(){ return Zend_Version::VERSION; } public static function getMysqlClientVersion(){ return mysql_get_client_info(); } public static function getMysqlServerVersion(){ return @mysql_get_server_info(); } public static function getApacheVersion(){ return apache_get_version(); } public function __toString() { $result = "PHP ".$this->getPhpVersion().”\n”.
„Zend Framework „.$this->getZendFrameworkVersion().”\n”.
„MySQL Client „.$this->getMysqlClientVersion().”\n”.
„MySQL Server „.$this->getMysqlServerVersion().”\n”.
„Apache „.$this->getApacheVersion().”\n”.
„Application „.$this->getApplicationVersion().” („.$this->getDateApplicationVersion().”)”.”\n”;
return $result;
}
}
?>
[/sourcecode]