Apache i virtual host

Aby przygotować sobie środowisko do pracy czasami trzeba lokalnie uruchomić serwer www. Jak zrobić to szybko i sprawnie?

Wpisać w konsoli

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/strona1

w edytorze wpisać treść

<VirtualHost 127.0.1.10:80>
 ServerName strona1
 ServerAdmin root@localhost
 DocumentRoot /home/user/NetBeansProjects/strona1
 <Directory /home/user/NetBeansProjects/strona1>
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
 </Directory>
</VirtualHost>

zapisujemy plik i tworzymy link symboliczny

sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/strona1 /etc/apache2/sites-enabled/strona1

kolejny plik jak musimy zmodyfikować

sudo gedit /etc/hosts

dodajemy linijkę

127.0.1.10	strona1

zapisujemy zawartość i restartujemy serwer

sudo /etc/init.d/apache2 restart

teraz pod adresem http://strona1/ będzie nasz serwis nad którym pracujemy.
Trzeba pamiętać też aby zapewnić odpowiednie prawa dostępu do katalogu który podajemy w DocumentRoot

1 thought on “Apache i virtual host

 1. Super poradnik
  krok po kroku, sprawnie bez problemów,
  zadziałało w 5 minut
  dziękuje

Comments are closed.