Apache: rewrite i virtual host nie działa

Witam.

Napisałem o tym prostym „myku” w konfiguracji, ponieważ naszukałem się tego jak głupi przez dwa dni i dopiero gdzieś tam przez przypadek trafiłem na rozwiązanie.

Problem jest następujący:

mamy stronę www, serwer apache z modułem rewrite, do tego np. zend framework. Po przejściu na jakąś podstronę serwer generuje nam komunikat 404: strona nie istenieje. Chcemy żeby nam to ładnie grało na wirutalnym hoście.

Wirtualny host skonfigurowany jest nastpująco:

<VirtualHost 127.0.0.3:80>
ServerName 127.0.0.3
DocumentRoot "t:/Documents/www/_actual/kao"
<Directory "t:/Documents/www/_actual/kao">
Options Indexes FollowSymLinks Includes execCGI
#AllowOverride None - TUTAJ MUSIMY WSTAWIĆ #
Order Allow,Deny
Allow From All
</Directory>
</VirtualHost>

Domyślnie apache we wszystkich konfiguracjach dorzuca AllowOverride None. Musimy tą linijkę weremować # aby moduł rewrite działał na wirtualnym hoście. i już. proste prawda?

1 thought on “Apache: rewrite i virtual host nie działa

  1. A .htaccess w Zend Framework powinien wyglądać tak:

    RewriteEngine On
    RewriteRule .* index.php

Comments are closed.