Tworzenie nowego repozytorium svn

Kiedyś na własne potrzeby napisałem sobie skrypt do szybkiego tworzenia repozytoriów.

Skrypt należy uruchamiać jako root i podawać jako parametr nazwę nowego repozytorium.

Oto on:


#!/bin/sh

if [ "$(whoami)" != "root" ] ; then
echo "Skrypt można uruchomić tylko z prawami root" >&2
exit 1
fi

repoDir="/home/svn"

cd $repoDir
svnadmin create $1

tmpdir="$repoDir/svntemp";
mkdir $tmpdir
cd $tmpdir
mkdir trunk
mkdir branches
mkdir tags
#svn import . http://localhost/svn/$1 --message 'Założenie repozytorium'
svn import . file:///home/svn/$1 --message 'Założenie repozytorium'
cd /
rm -rf $tmpdir

cd $repoDir
chown -R www-data:www-data $1

echo "Utworzyłem repozytorium: http://localhost/svn/$1 lub file:///home/svn/$1"