Nie działa książka adresowa Outlook

(opis dla wersji Outlook 2003)

Symptomy

Podczas próby zaadresowania nowej wiadomości przy użyciu folderu Kontakty może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Wyświetlenie tej listy adresów nie było możliwe. Nie można otworzyć folderu Kontakty skojarzonego z tą listą adresów; mógł zostać usunięty lub przeniesiony, albo nie masz odpowiednich uprawnień. Aby dowiedzieć się, jak usunąć ten folder z Książki adresowej programu Outlook, skorzystaj z Pomocy programu Microsoft Outlook.


Przyczyna

Ten problem może występować wówczas, gdy Książka adresowa programu Microsoft Outlook jest uszkodzona. Może również pojawić się przy ręcznym przenoszeniu profilu użytkownika z jednego systemu na drugi.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć i ponownie zainstalować Książkę adresową programu Outlook. Bez obaw. Nie zaginą przy tym żadne kontakty.
Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.
 3. Kliknij opcję Wyświetl lub zmień istniejące katalogi lub książki adresowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij pozycję Książka adresowa programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia.
 6. Kliknij przycisk Dodaj.
 7. Kliknij opcję Dodatkowe książki adresowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij pozycję Książka adresowa programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu komunikatu dotyczącego uruchomienia programu Outlook.
 10. Kliknij przycisk Zakończ.
 11. Kliknij polecenie Zakończ w menu Plik, aby zamknąć program Outlook.
 12. Uruchom ponownie program Outlook.
 13. Na liście Folder kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którego chcesz użyć z Książką adresową (na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy folder Kontakty), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 14. Kliknij kartę Książka adresowa programu Outlook.
 15. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty e-mail (jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone), a następnie kliknij przycisk OK.

Powinno pomóc.

xixek