Helpery w Zend Framework

Oto przykład jak można skorzystać z gotowych helperów (pomocników) jakie daje nam Zend Framework.

Tak wygląda początek każdego mojego pliku widoku (.phtml):
[sourcecode lang=”html”]
< ?= $this->doctype() ?>


< ?= $this->headTitle();?>

< ?= $this->headMeta();?>

< ?= $this->headStyle();?>

< ?= $this->headScript();?>
[/sourcecode]
Dzięki temu nie muszę się już martwić o poprawność kodu html i zarządzać metatagami z poziomu php.
Oto przykład jak to robię (wywoływane w kontrolerze):
[sourcecode lang=”php”]
//określam typ pliku html
$this->view->doctype(‚XHTML1_STRICT’);

//ustawiam tag < title >
$this->view->headTitle(‚Mój serwis’);

//ustawiam meta tagi
$this->view->headMeta()->appendName(‚keywords’, ‚pierwsze słowo kluczowe, drugie, trzecie’);
$this->view->headMeta()->appendHttpEquiv(‚Content-Type’,’text/html; charset=UTF-8′);
$this->view->headMeta()->appendHttpEquiv(‚Content-Language’, ‚pl-PL’);

//dodaje pliki stylów css
$filename = APPLICATION_PATH.’/css/style.css’;
if(file_exists($filename)) {
$this->view->headStyle(file_get_contents($filename));
}

//dodaje pliku skryptów javascript
$filename = ‚/js/jquery-1.3.2.min.js’;
if(file_exists(APPLICATION_PATH.$filename)) {
$this->view->headScript()->appendFile($filename);
}
[/sourcecode]

Jest bardzo wygodny sposób.