Zend_Debug::dump() po swojemu

Pisząc programy w PHP często jest tak iż na szybko potrzebujemy wyrzucić na ekran wartość jakieś zmiennej. Zend_Debug daje bardzo dobre narzędzie ale ma jeden mały brak.
Zdarzało mi się przy wielu zastosowaniach Zend_Debug::dump() zapomnieć gdzie były one powstawiane. Moja modyfikacja wyświetla taką informację poza tym daje jeszcze kilka innych możliwości jak przerwanie pracy po wyświetleniu danych, 3 rodzaje prezentowanych informacji oraz zapisanie w logu tych danych.

/**
* Klasa debugująca
* @since 2010-01-28
* @version 1.1.0
*
*/
class Debug {

  /**
  * Wyświetla przekazaną wartość
  *
  * @param mixed $var
  * @param boolean $exit Czy po wyświetleniu przerwać działanie?
  * @param string $description Określa sposób wyświetlania opisu. Możliwe wartości short, medium, long.
  * @param boolean $log Czy zapisywać w logach?
  * @return void
  */
  public static function dump($var, $exit = false, $description = 'short', $log = true) {
   Zend_Loader::loadClass('Zend_Debug');

   $debugBacktrace = debug_backtrace();

   $message = '';

   $message .= '<div style="text-align: left; background-color: #dfdfdf; font-family: Courier,monospace; font-size: 11px; font-style: normal; font-weight: normal; font-variant: normal; padding: 5px;">';

   switch ($description) {
     case 'short':
      $message .= '<strong>'.$debugBacktrace[0]['file'].'</strong> w linii <strong>'.$debugBacktrace[0]['line'].'</strong>';
      break;
     case 'medium':
      $message .= '<ol>';
      foreach ($debugBacktrace as $i =&gt; $d) {
        $message .= '<li>';
        $message .= '<strong>'.$d['class'].$d['type'].$d['function'].'</strong>';
        $message .= ' - w pliku <em>'.$d['file'].'</em> w linii <em>'.$d['line'].'</em>';
        $message .= ' z '.count($d['args']).' argumentami.';
        $message .= '</li>';
      }
      $message .= '</ol>';
      break;
     case 'long':
      $message .= '<ol>';
      foreach ($debugBacktrace as $i =&gt; $d) {
        $message .= '<li>';
        $message .= 'W pliku <em>'.$d['file'].'</em> w linii <em>'.$d['line'].'</em>';
        $message .= ' wywołano <strong>'.$d['class'].$d['type'].$d['function'].'</strong>';
        if(count($d['args']) != 0) $message .= '<ol>';
        $message .= '(';
        foreach ($d['args'] as $a) {
         $message .= '<li>';
         Zend_Debug::dump($a);
         $message .= '</li>';
        }
        $message .= ').';
        if(count($d['args']) != 0) $message .= '</ol>';
      }
      $message .= '</li></ol>';
      break;
   }

   $message .= '<hr />';
   $message .= Zend_Debug::dump($var, 'DUMP', false);
   $message .= '';

   echo $message;

   if($log) {
     Log::debug(strip_tags(str_replace(array('','',''), "\n", $message)));
   }

   if($exit) {
     exit();
   }
  }
}