Okienko dialogowe w jQuery czyli jak użyć jPrompt?

Czasami trzeba wyświetlić małe okienko dialogowe.

Można skorzystać z jPrompt.

jPrompt('Podaj imię:', '', 'Imię', function(r) {
  if (r != null) {
   $.get("zapisz_imie.php", {
     'imie': r
   }, function(r){
   });
  }
});

Powyższy przykład wyświetli okienko z polem do wpisu imienia. Jeśli potem klikniemy „Anuluj” to nic się nie stanie a gdy „OK” to zostanie wysłane dane przy pomocy technologią Ajax.