Jak wysłać dane technologią ajax w jQuery?

W jQuery można wygodnie wysyłać dane metodami post i get.

Ten przykład wysła dane na podany URL metodą get:

$.get("odbierz_dane.php", {
   'action': 'comment_add',
   'uniq_id': 12345
}, function(r){
});

Jeszcze inny przykład pokazuje że można też odebrać wyniki:

$.post("dodaj.php", {
   'a': 2,
   'b': 3
}, function(r){
   $("#wynik").html(r);
});