Jak usunąć katalogi .svn?

Jeśli potrzebujesz usunąć z całej aplikacji katalogi .svn to tu masz sposób.

Wystarczy przejść do katalogu od którego chcesz zacząć i wydać polecenie:

find . -name ".svn" | xargs rm -rf


zostaną usunięte katalogi .svn we wszystkich podkatalogach od miejsca w którym jesteś.