Ignorowanie zmian w katalogu z repozytorium svn

Posiadając w repozytorium svn katalogi na dane tymczasowe lub nie istotne z punktu widzenia wersjonowanego projektu warto oznaczyć taki katalog jako ignorowany.
W svn system pomijania danych nie jest idealny ponieważ działa na zasadzie filtrów nakładanych na katalogi. W celu dodania zawartości katalogu należy przypisać maskę ignorowanych plików i podkatalogów. Można to wykonać na dwa sposoby.

W pierwszym sposobie będąc w katalogu zawierającym katalogu na który chcemy nałożyć filtr wykonujemy polecenie:

svn propset svn:ignore '*' katalog_z_danymi_tymczasowymi/

W drugim przypadku znajdując się w katalogu na który nakładamy filtr wydajemy polecenie:

svn propset svn:ignore '*' .

Po nadaniu filtru należy zatwierdzić zmiany wykonując commit.

I jeszcze przykład rozbudowany:

svn pe svn:ignore .

dzięki temu możemy edytować co jest ignorowane w danym katalogu.

Jeśli w katalogu na który nadajemy filtr znajdowały się pliki lub katalogi, które podlegają już wersjonowaniu to ignorowanie nie będzie na nich działać. Dopiero po usunięciu tych plików i dodaniu ich na nowo nie będą one podlegały wersjonowaniu.