Zmiana statusu i dodawanie wpisu na Facebook

Jak wykorzystując php zmienić status lub dodać wpis na Facebook?

Korzystają z klasy Mini bots napisałem taki prosty skrypcik.

define('FACEBOOK_EMAIL_LOGIN', 'xxxxx');
define('FACEBOOK_PASSWORD', 'yyyyy');

define('FACEBOOK_DEBUG', false);

require_once 'minibots.class.php';
$m = new Minibots();

if(isset ($_GET['status'])) {
    $m->setFacebookStatus($_GET['status'], FACEBOOK_EMAIL_LOGIN, FACEBOOK_PASSWORD, FACEBOOK_DEBUG);
}

if(isset ($_GET['post'])) {
    $m->postToFacebookPage($_GET['post'], 'wall.php', FACEBOOK_EMAIL_LOGIN, FACEBOOK_PASSWORD, FACEBOOK_DEBUG);
}