Szuka rekursywnie w głąb tablicy

  /*
   * 
   * Szuka rekursywnie w głąb tablicy
   * 
   * @param array $haystack tablica
   * @param string $needle wartość
   * @param string $index cecha
   * @return mixed
   * 
   */
  function recursiveArraySearch($haystack, $needle, $index = null) {
    $aIt = new RecursiveArrayIterator($haystack);
    $it = new RecursiveIteratorIterator($aIt);

    while ($it->valid()) {
      if (((isset($index) AND ($it->key() == $index)) OR (!isset($index))) AND ($it->current() == $needle)) {
        return $aIt->key();
      }

      $it->next();
    }

    return false;
  }