Wykonywanie kopi bazy oraz jej odzyskanie

Eksportuje bazy danych do pliku:


mysql_dump -u user baza > /tmp/sql.sql
mysqldump --user=jas --password=haslo_jasia NazwaBazy | gzip > backup_$(date +%F)_NazwaBazy-database.sql.gz

Importuję bazę danych z pliku do serwera:


cat /tmp/sql.sql | mysql -u user database -p

1 thought on “Wykonywanie kopi bazy oraz jej odzyskanie

  1. Rozszerzona wersja:
    cat /tmp/backup_bazy_jasia.sql | mysql -u jas –password=haslo_jasa baza_jasia

Comments are closed.