Funkcja __autoload()

Jeżeli odwołujemy się do niezdefiniowanej klasy i zadeklarowaliśmy wcześniej funkcję __autoload() to zostanie ona wywołana a jako parametr zostanie przekazana nazwa niezdefiniowanej klasy.

Jeżeli w ciele tej funkcji zadeklarujemy brakującą klasę (np. includując plik zawierający jej definicję) to wszystko będzie ok. Przy pomocy tej funkcji można sobie zapewnić ładowanie klas dopiero wtedy gdy są potrzebne zamiast includować je wszystkie zawsze.

function __autoload($className) {
    require_once(dirname(__FILE__)."/inc/classes/$className.php");    
}