Przedstawia tablice php

Pozwala przedstawić tablice w php w graficznej formie łatwej do przeanalizowania.


  /**
  * Zwraca tablice php gotową do wyświetlenia w postaci łatwej do analizy.
  *
  * @example echo PokazTablicePhp($fruits,"czysta","owoce");
  * @param array $tab Tablica do analizy
  * @param string $typ Sposób wyświetlania (czysta, ramka)
  * @param string $nazwa Nazwa tablicy
  * @param int $nr Zamienne rekurencyjna. Nie należy jej używać.
  * @return string
  */
  function PokazTablicePhp($tab, $typ = "czysta", $nazwa = "", $nr = 0) {
   $wynik = "";
   $nr++;

   switch ($typ) {
     case "czysta":
      foreach ($tab as $galaz = >
      $lisc) {
        $wciecie = "";
        for($i = 2;
        $i <
        = $nr;
        $i++) $wciecie .= "   ";
        if (is_array($lisc)) {
         $wynik .= $wciecie . $galaz . "
";
         $wynik .= PokazTablicePhp($lisc, "czysta", $nazwa, $nr);
        } else {
         $wynik .= $wciecie . $galaz . "=>" . $lisc . "
";
        }
      }
      break;
     case "ramka":
      if ($nazwa != "")
        $wynik .= "
" . $nazwa . ""; foreach ($tab as $galaz = > $lisc) { if (is_array($lisc)) { $wynik .= PokazTablicePhp($lisc, "ramka", $galaz, $nr); } else { $wynik .= $galaz . "=>" . $lisc . " "; } } $wynik .= "
"; break; } return $wynik; }

2 thoughts on “Przedstawia tablice php

 1. Chyba lepiej użyć print_r($tab); jest wtedy czytelniejsza.

 2. Można. Poza tym jest jeszcze var_dump($tab) i var_export($tab). Ale ten przykład generuje html (ładniej to wygląda) poza tym jest przykładem rekurencji przedstawiony w celach edukacyjnych.

Comments are closed.