Szuka rekursywnie w głąb tablicy

/* * * Szuka rekursywnie w głąb tablicy * * @param array $haystack tablica * @param string $needle wartość * @param string $index cecha * @return mixed * */ function recursiveArraySearch($haystack, $needle, $index = null) { $aIt = new RecursiveArrayIterator($haystack); $it = new RecursiveIteratorIterator($aIt); while ($it->valid()) { if (((isset($index) AND ($it->key() == $index)) OR (!isset($index))) … Continue reading „Szuka rekursywnie w głąb tablicy”

Outlook nie zapisuje załączników

Symptomy Outlook zapisuje załączniki w swoim własnym katalogu temp. Jeśli plików w temp jest za dużo, wówczas zapisywanie przestaje działać. W szczególności dotyczy to załączników o tej samej nazwie, np. jeśli odbierzemy 100 maili od różnych osób, każda podeśle nam plik cv.doc, to 101-go załącznika już nie zapiszemy.

Nie działa książka adresowa Outlook

(opis dla wersji Outlook 2003) Symptomy Podczas próby zaadresowania nowej wiadomości przy użyciu folderu Kontakty może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie: Wyświetlenie tej listy adresów nie było możliwe. Nie można otworzyć folderu Kontakty skojarzonego z tą listą adresów; mógł zostać usunięty lub przeniesiony, albo nie masz odpowiednich uprawnień. Aby dowiedzieć się, jak usunąć ten … Continue reading „Nie działa książka adresowa Outlook”

Mantis Bug Tracker: downgrade do wersji stabilnej

Mantis Bug Tracker to popularne narzędzie do nadzoru nad rozwojem projektów, zgłaszania błędów itd…. Występuje w dwóch wersjach: stabilnej oraz rozwojowej. Do obu wersji dostępny jest szereg pluginów. Niestety mimo zapewnień twórców wtyczek, że na wersji rozwojowej wszystko działa „cacy” – tak nie jest. Pojawiają się błędy, nie zgadzają się nazwy kolumn w tabelach no … Continue reading „Mantis Bug Tracker: downgrade do wersji stabilnej”