Szuka rekursywnie w głąb tablicy

/* * * Szuka rekursywnie w głąb tablicy * * @param array $haystack tablica * @param string $needle wartość * @param string $index cecha * @return mixed * */ function recursiveArraySearch($haystack, $needle, $index = null) { $aIt = new RecursiveArrayIterator($haystack); $it = new RecursiveIteratorIterator($aIt); while ($it->valid()) { if (((isset($index) AND ($it->key() == $index)) OR (!isset($index))) … Continue reading „Szuka rekursywnie w głąb tablicy”

Obsługa upload plików

Oto kawałek kodu który obsługuje upload plików. Kod html formularza jest bardzo prosty: <form action=”upload.php” enctype=”multipart/form-data” method=”post”> <input name=”plik_upload” type=”file” /> <input type=”submit” value=”Upload” /> </form> a tak może wyglądać plik upload.php