Szuka rekursywnie w głąb tablicy

/* * * Szuka rekursywnie w głąb tablicy * * @param array $haystack tablica * @param string $needle wartość * @param string $index cecha * @return mixed * */ function recursiveArraySearch($haystack, $needle, $index = null) { $aIt = new RecursiveArrayIterator($haystack); $it = new RecursiveIteratorIterator($aIt); while ($it->valid()) { if (((isset($index) AND ($it->key() == $index)) OR (!isset($index))) … Continue reading „Szuka rekursywnie w głąb tablicy”

Obsługa upload plików

Oto kawałek kodu który obsługuje upload plików. Kod html formularza jest bardzo prosty: <form action=”upload.php” enctype=”multipart/form-data” method=”post”> <input name=”plik_upload” type=”file” /> <input type=”submit” value=”Upload” /> </form> a tak może wyglądać plik upload.php

Zend_Debug::dump() po swojemu

Pisząc programy w PHP często jest tak iż na szybko potrzebujemy wyrzucić na ekran wartość jakieś zmiennej. Zend_Debug daje bardzo dobre narzędzie ale ma jeden mały brak. Zdarzało mi się przy wielu zastosowaniach Zend_Debug::dump() zapomnieć gdzie były one powstawiane. Moja modyfikacja wyświetla taką informację poza tym daje jeszcze kilka innych możliwości jak przerwanie pracy po … Continue reading „Zend_Debug::dump() po swojemu”