Zend_Debug::dump() po swojemu

Pisząc programy w PHP często jest tak iż na szybko potrzebujemy wyrzucić na ekran wartość jakieś zmiennej. Zend_Debug daje bardzo dobre narzędzie ale ma jeden mały brak. Zdarzało mi się przy wielu zastosowaniach Zend_Debug::dump() zapomnieć gdzie były one powstawiane. Moja modyfikacja wyświetla taką informację poza tym daje jeszcze kilka innych możliwości jak przerwanie pracy po … Continue reading „Zend_Debug::dump() po swojemu”