Obsługa upload plików

Oto kawałek kodu który obsługuje upload plików. Kod html formularza jest bardzo prosty: <form action=”upload.php” enctype=”multipart/form-data” method=”post”> <input name=”plik_upload” type=”file” /> <input type=”submit” value=”Upload” /> </form> a tak może wyglądać plik upload.php