Backup wszystkich baz danych mysql do pliku

#!/bin/sh mysqldump –host=localhost –user=root –password=haslo –all-databases > all_databases.$(date +%F) tar -zcf /home/mysql/all_databases.$(date +%F).tar.gz /home/mysql/all_databases.$(date +%F) rm /home/mysql/all_databases.$(date +%F) rm $(perl -e ‚use POSIX qw(strftime); print strftime „all_databases.%F*”,localtime(time-3600*24*7);’) A tak się importuje: cat all_databases.2008-04-11 | mysql -u root -p

Sposób pracy na Subversion (branche, tagi etc)

Artykuł pochodzi ze strony http://urzenia.net/351/sposob-pracy-na-subversion-branche-tagi-etc/

Musiałem utworzyć do firmy mały poradnik, jak korzystać z branchy i tagów w Subversion, a że pisałem to w miarę (jak mi się zdaje) łopatologicznie, to stwierdziłem że umieszczę to i tutaj dla szerszego grona 🙂